BP - Tzortzis Dimitrios I.

Kazouli S. 2, 85100, Rhodes

See the route