SILKOIL - Drakiou Georgos D.

24th Km Leforou Rodou - Lindou, 85102, Kolymbia

See the route