BP - Foteinopoulos Georgios kai SIA OE

7th Km Leoforou Rodou - Kalitheas

See the route