Malandris Vasileios & SIA OE

5th Km Leoforos Rodou - Lindou

See the route